Category: Phân tích số liệu

TẠO BIẾN GIẢ NHANH TRÊN STATA

Tại sao cần phải tạo biến giả? Biến giả được sử dụng rất thường xuyên trong các mô hình phân tích. Để tạo một biến giả, trên Stata chúng ta có rất nhiều công cụ hỗ trợ như inlist, inrange, cond hoặc lệnh recode. Đặc biệt trong trường hợp một biến giả là kết hợp

Hướng dẫn khai báo cơ sở dữ liệu trong Epidata

Sau khi cài đặt phần mềm Epidata vào máy tính, làm thế nào để khai báo cơ sở dữ liệu trong Epidata? Phần này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn khai báo cơ sở dữ liệu trong Epidata. Để khai báo cơ sở dữ liệu trong Epidata các bạn làm theo các bước sau”