Dịch thuật tiếng Anh chuyên ngành Y

Với những chuyên ngành khác nhau trong lĩnh vực Y khoa, việc dịch thuật tiếng Anh chuyên ngành Y sang tiếng Việt hay ngược lại đều có những yêu cầu bắt buộc như sau:

  1. Trung thành với nội dung gốc (faithfulness): việc dịch thuật tiếng anh chuyên ngành Y cầ bám sát bản gốc, kể cả văn phong, format đều phải chuẩn xác theo những thông tin trong tài liệu gốc.
  2. Chính xác (Accuracy): Dịch thuật tiếng Anh chuyên ngành Y cần chính xác tuyệt đối, kể cả khi chọn cách dịch thoát y. Tài liệu ngành Y có tính chuyên môn cao với nhiều thuật ngữ quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng của cả tài liệu. Vì vậy, khi dịch thuật tiếng Anh chuyên ngành Y cần có hệ thống thuật ngữ thống nhất và xuyên suốt.
  3.  Linh hoạt (Flexibility) trong việc dịch thuật tiếng anh chuyên ngành Y nhằm giúp cho văn bản trở nên dễ hiểu, gần gũi với văn phong, văn hóa của người đọc.
  4. Đảm bảo tính bảo mật (security) cho các tài liệu dịch thuật tiếng anh chuyên ngành Y vì lí do bản quyền hoặc các lý do khác, từ đó, đảm bảo uy tín với khách hàng trong giao dịch. Ngoài ra, uy tín còn thể hiện ở việc sản phẩm của tài liệu được trao đến khách hàng đảm bảo chất lượng và đúng thời hạn.

Với đội ngũ biên dịch viên của chúng tôi luôn tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc trong quá trình thực hiện dịch thuật tiếng anh chuyên ngành Y.


Mọi thông tin chi tiết, xin mời liên hệ:

Công ty Cổ phần Y tế NOCOS

Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học

Hotline: (0243) 203 5353 / 0913 545 353

Email: phantichsolieuyhoc@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/1385161308177106/