NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG VÀ NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH

Khi dựa vào bản chất nghiên cứu, người ta có thể chia ra 2 loại nghiên cứu là nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính. Do mỗi loại thiết kế nghiên cứu có những điểm mạnh và điểm yếu riêng nên trong thực tế, có nhiều nghiên cứu đã kết hợp cả hai loại hình nghiên cứu này để tận dụng điểm mạnh của mỗi loại.

Gần đây loại hình nghiên cứu định tính được sử dụng ngày càng rộng rãi, nhất là trong các nghiên cứu xã hội học, nhân học và các vấn đề nhạy cảm cần tìm hiểu sâu sắc về bản chất để có các giải pháp đúng đắn.

Bảng phân biệt nghiên cứu định lượng và nghiên cứu định tính

Nghiên cứu định lượng

Nghiên cứu định tính

Định nghĩa – Đo lường kích thước, độ lớn, sự phân bố, kết hợp các biến số – Xác định, thăm dò một số yếu tố giúp ta hiểu sâu sắc về bản chất, nguyên nhân, các yếu tố ảnh hưởng của vấn đề
Câu hỏi – Bao nhiêu? Bằng gần nào? – Cái gì? Tại sao? Như thế nào?
Ưu điểm – Độ chính xác có thể cao hơn do có các công cụ đo lường chuẩn xác

– Có các phương pháp phân tích chuẩn, do đó dễ thuyết phục hơn

– Thường áp dụng cho các nghiên cứu, đánh giá có sự tham gia của cộng đồng, do vậy nghiên cứu thường sát thực tế hơn

– Thường là bước thăm dò cho nghiên cứu định lượng, hoặc kết hợp với nghiên cứu định lượng

Nhược điểm – Phức tạp cần phải chọn mẫu ngẫu nhiên, cỡ mẫu đại diện – Chọn mẫu và cỡ mẫu không quan trọng lắm nếu là nghiên cứu thăm dò, tuy nhiên phải chọn đúng đối tượng
Loại kỹ thuật thu thập số liệu – Đo lường, thăm khám, xét nghiệm, số liệu có sẵn, dùng bộ câu hỏi,… – Phỏng vấn sâu, thảo luận nhóm, vẽ bản đồ, quan sát, chụp ảnh, ghi nhật ký,…
Công cụ cần thiết – Phương tiện kỹ thuật, bệnh án, bộ câu hỏi,…

– Để thiết kế chuẩn, thường có cấu trúc sẵn

– Phiếu hỏi, bảng hướng dẫn thảo luận, máy ảnh, máy ghi âm,…

– Chỉ thiết kế ý chính, người thu thập số liệu dựa vào đó để khai thác số liệu

Người thu thập số liệu – Có thể sử dụng người ít có kinh nghiệm nghiên cứu sau đó tập huấn và giám sát tốt. – Phải là người có kinh nghiệm thu thập số liệu định tính do phải có khả năng điều hành thảo luận, phỏng vấn và khai thác thông tin.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *